Wil je de kwaliteit en prestaties van medewerkers. Gebruik dan de “resultaatgericht ontwikkelen aanpak” van Fit-to-Position. In de aanpak zijn de jarenlange kennis en ervaring gebundeld in methode, voorbeelden en instrumenten. En dat allemaal ondersteund met de software Fit-to-Position. Zodat je direct concreet ziet wat er gebeurt.

Stap voor stap en iteratief. Want ook Rome is niet in één dag gebouwd

Vraag hier meer informatie

AlgemeenProjectmanagement en aanpakFuncties makenVoorbeelden bibliotheekTrainingAnalyticsFit-to-Position software

De stappen

Niet iedere stap is altijd noodzakelijk. Dat bepalen we gezamenlijk.

Plan, doel en uitgangspunten

Sturen op resultaat? Competenties?  Cultuurverandering? Wilt u de efficiency en eenvoud van de administratie te verbeteren?

Als eerste stap formuleren we het doel en de uitgangspunten voor het traject. Is dat al helemaal helder? Mooi.! Zo niet dan bieden we de HR strategiescan om snel de doelen en prioriteiten te bepalen. We nemen dan ook de al bestaande instrumenten mee. Want wat goed is hoeft niet veranderd te worden.

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en uitvoering
 • Kennis, ervaring en voorbeelden
 • Vragenlijst en benchmark
 • HR strategiescan

Resultaat

 • Gedeelde  (strategische) keuzes en prioriteiten
 • Beter beeld van de kosten en baten
 • Plan van aanpak

Proeftuin maken

Met het resultaat uit de uitgangspunten bouwen we een volledig werkende proeftuin. Maar dan voor een klein gebied. Bijvoorbeeld slechts enkele functies en een paar medewerkers. Hierdoor wordt de werking en samenhang concreet. Op deze manier kan je makkelijker met elkaar afstemmen en keuzes maken. Ook kunnen de managers en medewerkers meedenken en feedback geven.

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en/of uitvoering
 • Vertalen van ideeën naar het model
 • Vertalen van het model naar de instrumenten
 • Fit-to-Position software voor talentmanagement, performance&ontwikkeling
 • Instrumenten inrichten in Fit-to-Position

Resultaat

 • Volledig werkend systeem waarin inhoud, processen en technologie zichtbaar samenkomt
 • Basis voor kennisoverdracht

Functies componeren

In de proeftuin heeft u het format van de functieprofielen bepaald. Nu kunnen de overige functies volgen. Dat kan op basis van de bestaande beschrijvingen. En dat kan aan de hand van onze voorbeelden bibliotheek. Hierin staan de meeste resultaatgebieden en functies al beschreven. Vaak zullen we een combinatie van beide gebruiken.

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en/of uitvoering
 • Voorbeelden bibliotheek met resultaatgebieden, competenties en functiebeschrijvingen
 • De functiecomponist software in Fit-to-Position

Resultaat

 • Alle functies beschreven
 • In samenhang met niveau en vakgebied
 • Gebaseerd op resultaatgebieden
 • Resultaatgebieden en competenties zijn -herbruikbare- bouwstenen
 • Online beschikbaar voor de organisatie

Proeftuin in gebruik nemen

De functies zijn gecomponeerd. Nu is het tijd om de eerste stappen te zetten naar de invoering. In Fit-to-Position staan, afhankelijk van uw keuzes, nu meerdere instrumenten klaar om gebruikt te worden. Bijvoorbeeld de 0-meting, vlootschouw, de performance cyclus of de 360 graden feedback. Allemaal gebaseerd op de bouwstenen uit de functiebeschrijvingen. Daar hoeven we niets meer aan te doen. Wel moeten we organisatie en medewerkers in het systeem zetten. Meestal kunt u dit in één keer vanuit uw bestaande HR systeem inlezen.

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en/of uitvoering
 • Standaard koppeling met HR systemen
 • Fit-to-Position

Resultaat

 • Een compleet systeem, klaar om te gebruiken (uit te pakken)

0-meting, vlootschouw

Krijg direct inzicht in de kwaliteit van medewerkers door de 0-meting of vlootschouw. Via Fit-to-Position kost dit nauwelijks tijd. De managers krijgen dan ook meteen ervaring met het systeem. Gebruik hiervoor de standaardvragen of pas deze naar uw wens aan.

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en uitvoering
 • Kennis, ervaring en voorbeelden
 • Vragenlijst vlootschouw
 • Training, voorbereiding en instructie
 • Fit-to-Position en 9-box Grid

Resultaat

 • Direct inzicht in kwaliteit van medewerkers
 • Ervaring met systeem
 • Gedeelde beleving over de methodiek
 • Handen aan voeten voor verbeterstappen

Prestatie indicatoren

Kies voor de belangrijkste resultaatgebieden de prestatie indicatoren. Koppel deze aan de functies met de functiecomponist. In Fit-to-Position zijn ze dan automatisch opgenomen in de prestatie&ontwikkeling cyclus. De integratie van prestatie indicatoren geeft scherpte en richting aan de gesprekken. Het maakt doelstellingen concreet.

Kritieke prestatieindicatoren (ook wel kritische in plaats van kritieke), afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. In het Engels worden deze aangeduid als key performance indicators, niet te verwarren met critical success factors, ofwel kritieke succesfactoren. prestatie-indicatoren zijn veelal meetbaar.

Wat wij bieden

 • Methode
 • Projectmanagement en uitvoering
 • Kennis, ervaring en voorbeelden
 • Koppeling naar functie in de Functiecomponist
 • Koppeling naar gesprekscyclus en andere instrumenten in de Fit-to-Position

Resultaat

 • Keuze van indicatoren en definities hiervan
 • Werkwijze voor vastleggen, rapporteren en sturen
 • Verbinding tussen functie en indicatoren; concreet maken van afspraken en gesprekken

Afspraken maken

Het maken van afspraken is nu eenvoudiger en effectiever. De onderwerpen zijn bekend (resultaatgebieden, competenties en indicatoren); de richting is gekozen (prioriteit en doelwaarden).  De afspraken kunnen gemaakt worden over het HOE.  We kunnen nu ook beter invulling geven aan alle MODERNE ideeën over de prestatie en ontwikkelcyclus (gesprekscyclus).

Welke vrijheid geven we de medewerker? Hoe vaak willen we afspraken kunnen bijsturen (dagelijks?wekelijks? en willen we dit dan ook formeel vastleggen?).  Softwarematig zijn alle denkbare varianten zeer waarschijnlijk makkelijk te ondersteunen. We laten u graag een aantal leuke voorbeelden zien.

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en uitvoering
 • Kennis, ervaring en voorbeelden
 • Digitalisering afspraken formulier
 • Training, voorbereiding en instructie
 • Fit-to-Position

Resultaat

 • Heldere afspraken en verwachtingen
 • Uniforme vastlegging
 • Optimale mix tussen efficiëntie en effect
 • Voortgangrapportages

Volgen en ontwikkelen

Er volgt nu een steeds weer herhalend proces van voortgang bespreken, evalueren (verbeteren en ontwikkelen) en nieuwe afspraken maken.  De wijze waarop u dat doet hangt af van de cultuur en fase van uw organisatie.  Het is soms al een hele stap als 1 keer per jaar een waardering en ontwikkelafspraak  wordt vastgelegd. Maar het kan ook anders . Zo is het anno 2018 hip om niet meer over beoordelen te praten maar over continue bespreken van voortgang en ontwikkeling.  Feedback wordt dan verzamelt via 360 graden feedback en Apps. Onze software – Fit-to-Position – ondersteunt deze varianten. Naast elkaar, door elkaar, gecombineerd. Geen probleem. Er is een oneindig aantal varianten mogelijk. U kiest wat het beste past.

Een van de nieuwe manieren om meerdere medewerkers feedback te geven

Wat wij bieden

 • Projectmanagement en uitvoering
 • Kennis, ervaring en voorbeelden
 • Digitalisering van alle instrumenten
  • Afspraken
  • Voortgang
  • Functioneren
  • Performance
  • Beoordelen
  • Ontwikkelstappen
  • Verbeteracties
  • 360 graden feedback
  • Loopbaanstappen
  • Doorstroom
 • Training, voorbereiding en instructie
 • Fit-to-Position

Resultaat

 • Uniforme vastlegging
 • Optimale mix tussen efficiëntie en effect
 • Voortgangsrapportages en analyses