Het is niet mogelijk om een medewerker in te voeren met een personeelsnummer dat al bestaat. Een personeelsnummer moet altijd uniek zijn.

Mogelijke oorzaken en oplossingen zijn:

  1. Een andere medewerker heeft al een account met dit personeelsnummer
    Oplossing: Zorg er voor dat elke medewerker een uniek personeelsnummer heeft. Dat is niet alleen voor FtP van belang, maar zeker ook voor uw eigen administratie.
  2. De medewerker bestaat al met dit personeelsnummer.
    Oplossing: controleer bij Beheer/Medewerkers of de medewerker al voorkomt. Kijk hierbij ook naar de historische medewerkers. Het kan zijn dat de medewerker eerder al in dienst geweest is. Indien de medewerker al bestaat, heractiveer dan het bestaande account en maak niet een nieuw account voor hem/haar aan.