De resultaatgerichte functiebeschrijving

In een resultaatgerichte functiebeschrijving zijn niet de taken beschreven, maar de resultaatgebieden.  De activiteiten benoem je als voorbeeld. De beschrijving is op deze manier toekomstbestendig  én er is minder discussie over veranderingen in het werkpakket.

De inhoud van de resultaatgerichte functiebeschrijving

Het format dat we meestal hanteren:

 • Functienummer, Functienaam, Functiegroep(en)
 • Doel van de functie: omschrijving van het belangrijkste doel van de functie
 • 2-4 resultaatgebieden
  • Per resultaatgebied:
   • Naam uniek; bij voorkeur een combinatie van een werkwoord en zelfstandig naamwoord: “Onderhouden van de ICT”, “Verbeteren leefbaarheid”
   • Geef een korte beschrijving van het gebied. Maak het niet krampachtig. Naam en voorbeelden van activiteiten kan voldoende zijn.
   • Niet alle resultaatgebieden zullen praktisch meetbaar zijn volgens de SMART methode. In de beschrijving moet het vooral duidelijk zijn wat er het werkterrein is. De invulling ervan en de meetbaarheid is toch vaak een afhankelijk van de afspraken tussen manager en medewerker.
   • Zorg dat je in de beschrijving geen afdeling, product of  bedrijfsspecifieke omschrijving opneemt, deze kunnen in de loop van tijd veranderen
   • Geef voorbeelden van de activiteiten en verantwoordelijkheden. Geef aan dat het voorbeelden zijn, het is geen uitputtende activiteitenlijst.
   • Als je het goed doet dan zullen veel resultaatgebieden vaak voorkomen bij meerdere functies. Dit zie je bijvoorbeeld bij “administratieve werkzaamheden” of “Uitvoeren van projecten”.
 • Vereiste vaardigheden en gedragscompetenties
  • Let op dat er niet te veel competenties worden gekozen maar kies bijvoorbeeld 2 competenties van de organisatie; bijvoorbeeld leervermogen, 2 functiespecifieke competenties, bijvoorbeeld leidinggeven.
 • Vereiste opleiding, kennis en ervaring
 • Overige informatie

Hoe helpt Fit-to-Position bij het maken van de functiebeschrijving?

Online tool

Fit-to-Position biedt een format waarmee stap voor stap de beschrijving kan worden ingevuld, onderhouden en gedeeld met de organisatie. Zie de functiecomponist

Maken van beschrijvingen

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen komen tot stand middels sessies met de functiehouders in samenwerking met HR. Bij het opstellen nemen we een voorbeelden bibliotheek  mee met beschreven resultaatgebieden en functiebeschrijvingen. De sessie zijn daardoor concreet en hebben een hoog tempo.

In Fit-to-Position bouwen we de functiebeschrijving op uit -herbruikbare, digitale- bouwstenen. De bouwstenen worden vervolgens weer gebruikt in de instrumenten voor prestatiemanagement en ontwikkeling. We gebruiken de functiecomponist van Fit-to-Position omdat beschrijvingen hiermee snel zijn gemaakt en makkelijk kunnen worden onderhouden.

Wilt u meer weten over resultaatgerichte functiebeschrijvingen vul dan uw gegevens in:

Naam

Organisatie

E-mail

Telefoonnummer

Toelichting