Visie
De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Zo zien we contracten verschuiven van vast naar flex, functies worden rollen, hiërarchische relaties worden samenwerkingsverbanden en management sturing wordt coaching.

De veranderingen stellen hogere eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Wij geloven dat het vermogen kennis en kunde van medewerkers – samenwerkers – effectief in te zetten bepaald hoe sterk een organisatie is.

Makkelijk = Concreet maken

We werken daarmee aan “De juiste persoon op de juiste plek”.  Om dit complexe terrein handen en voeten te geven proberen we het voor iedereen makkelijk te maken door de zaken concreet te maken. We geven inzicht  in prestatie, kwaliteit, ambitie en potentie van medewerkers. En daarbij geven we stuurinstrumenten om te verbeteren.  

 

Fit-to-Position
Cornelis Geellaan 43
2406 JE  Alphen aan den Rijn
T: +31 (0)88 5668700
E: support@Fit-to-Position.com