De voordelen van fit-to-Position

Fit-to-Position is compleet, makkelijk in gebruik, zonder tussenkomst van een adviseur aan te passen aan uw nieuwe inzichten en wensen. Eenmaal in gebruik, dan levert  dat direct grote voordelen op voor management, HR en voor de organisatie in haar geheel.

VOORDELEN:

Het digitaliseren bespaart meer dan 50% van de tijd door efficiency in administratieve verwerking. De tijdsbesparing voor leidinggevenden is vanaf jaar 2 het grootst. Bij HR officers is er een rolverandering van administratieve verwerker naar coach en coördinator.
Door stap voor stap online hulp, hogere uniformiteit in de vastlegging en inzicht in ontwikkeling van medewerkers zullen gesprekken concreter en beter worden. Gesprekswijzers, uitleg over competenties en historische overzichten bieden hulp bij het vastleggen. Door de mogelijkheden die Fit-to-Position biedt om variatie aan te brengen in proces en frequentie van vastleggen zal -in combinatie met een goed ontwerp- de gehele cyclus aanzienlijk makkelijker en beter worden.
U heeft altijd direct inzicht in voortgang en compleetheid van de formulieren. Bovendien zijn er handige hulpen om leidinggevenden en medewerkers te herinneren en/of uit te nodigen.
De gegevens worden in een database bijeengebracht waardoor u beschikking heeft over krachtige management informatie.

Medewerkers en managers kunnen zonder instructie het programma gebruiken. De uitnodiging voor een gesprek of het goedkeuren van een formulier gaat via e-mail. Door het gebruik van wizards kunnen ook de meest sporadische gebruikers zonder problemen met het programma uit de voeten.

Het beheer kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren. Er zijn handige handleidingen en instructievideo’s voorhanden zodat u zonder tussenkomt van een adviseur zelf gewenste wijzigingen kunt doorvoeren.

Door hogere uniformiteit, betere hulp bij vastleggen en nieuwe inzichten verbetert u prestaties, competenties en mobiliteit. Fit-to-Position wordt al vanaf 2004 door tal van organisaties gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat geïntegreerd Talent Management meer dan 40% verbetering geeft in behoud van de juiste mensen.