Beheer

Via Rapportages/Proces informatie/Proces Aantallen kun je een overzicht opvragen van aantallen formulieren die per afdeling, per periode, ingevuld zijn.

Tip 1: Let op de zichtbaarheid status in het selectiescherm. Als je formulieren mist, kan het zijn dat je hier je selectie groter moet maken.

Tip 2: Vanuit het overzicht kun je de aantallen van afdelingen selecteren, vervolgens kun je ook de namen bij die formulieren in een overzicht krijgen.

Doorloop daarvoor de volgende stappen:

 1. Ga naar “Rapportages-Proces Bewaking-Proces aantallen”
 2. Maak je gewenste selectie (Niets selecteren=Alles selecteren)- Klik op “Voer uit”
 3. Klik op kolommen/afdelingen om te selecteren, vervolgens op de button “Toon medewerkers voor vervolgactie”
 4. Vink alles aan door aanvinken selectiebox rechtsboven en/of (de)selecteer de individuele medewerkers. Klik op de button “Dialoog voor versturen e-mail”
 5. Selecteer de groep geadresseerden en het mailsjabloon ‘Herinneren’. Klik op OK.
 6. Controleer de tekst en wijzig deze desgewenst
 7. Controleer of er voor alle ontvangers een e-mailadres bekend is
 8. Verstuur

Een manager moet (tijdelijk) een andere afdeling waarnemen. Hoe doe ik dat in FtP?

Oplossing: Ga naar Beheer/Medewerkers/Wijzig. Ga naar het gedeelte waar de positie van de manager wordt weergegeven. Klik hier aan de rechterkant op het groene ‘+’ icoontje voor het toevoegen van een nieuwe positie. Vul alle velden in en klik op ‘Bewaar’. Hiermee is de (tijdelijke) dubbele positie aangemaakt.

Let op: indien de manager maar op 1 van deze 2 posities beoordeeld moet worden, zorg er dan voor dat voor de andere positie de instelling ‘moet beoordeeld worden’ op NEE wordt gezet. Zodra deze tijdelijke functie niet meer van kracht is, kun je deze eenvoudig beëindigen door een einddatum in te vullen voor deze extra positie.

Je kunt een nieuwe medewerker aanmaken via Beheer/Medewerkers/Toevoegen.

Vul zoveel mogelijk alle velden in en zorg dat je een unieke logincode kiest. Bekijk desgewenst de handleiding voor beheerders voor een uitgebreide toelichting.

 1. FtP Score
  Doel van deze rapportage is het verkrijgen van inzicht in de “fit” van de individuele medewerker met zijn/haar positie. In hoeverre voldoet de medewerker aan de verwachting die bestaat voor de functie. Eventuele acties worden in deze rapportage gesignaleerd. Ideaal voor kalibratie sessies met managers m.b.t. individuele medewerkers of per afdeling. Ook handig om de consistentie van de scores te bekijken.
 2. Afwijking op Norm
  Doel van de rapportage is het herkennen van de sterke en zwakke kanten van (delen van de) organisatie. Je kunt dit bekijken per individu, per afdeling of zelfs organisatiebreed.
 3. Distributie
  Doel van de rapportage is het herkennen van de performance van groepen in de organisatie. De rapportage laat je bijvoorbeeld zien hoeveel % van de geselecteerde populatie er boven- of onder de norm scoort.
 4. Performance Ranking
  Doel van de rapportage is inzicht verkrijgen in de scores van medewerkers en bepalen van de rangorde. Hiermee kun je ook kijken wie er op specifieke competenties het beste scoren en wie niet. Handige rapportages om snel je top- en bottom performance mee in kaart te brengen. Interessant is ook om te bekijken of dit overzicht overeenkomt met het beeld dat je zelf van de medewerkers hebt.
 5. Grid Rapportage
  Doel van de rapportage is het beleid voor de juiste persoon op de juiste plaats te realiseren. Een interessante Grid zou bijvoorbeeld kunnen zijn om de performance en de potentie van de medewerkers op de twee assen weer te geven. Dit geeft inzicht in: welke medewerkers kunnen er nog een stap maken? Wie moeten er aandacht en sturing krijgen? Tegen wie moeten er maatregelen getroffen worden? Deze rapportage kent veel mogelijkheden. Voordat de rapportage resultaten geeft, zullen eerst de assen gedefinieerd moeten worden.
 6. Proces Informatie
  Voor het op elk moment kunnen bekijken van de voortgang van de gesprekscyclus. Wie hebben er al een formulier en wie nog niet? Teven te gebruiken voor het sturen van herinneringen en/of aankondigingen naar de managers.
 7. Export naar Excel
  Handige rapportage om de gegevens vanuit FtP te exporteren naar Excel. Wil je inhoud van de formulieren en de scores hebben? Gebruik dan Export Documentregels. Of gebruik Export Bonus om de bonusberekeningen te exporteren. Of Export Totalen om de door FtP berekende eindbeoordeling te exporteren. Ook kun je -indien aanwezig- salarisberekeningen of de POP-afspraken exporteren.

Met de knop ‘Tussentijds bewaren’ kun je tijdens het invullen van een formulier je gegevens (tussentijds) opslaan. Na het opslaan kun je gewoon verder gaan met invullen.

Hiermee voorkom je dat er -door welke oorzaak dan ook- gegevens verloren kunnen gaan. Bijvoorbeeld wanneer opeens je internetverbinding wegvalt.

Ga hiervoor naar: Beheer/Bedrijf/Bedrijfsstructuur

 1. Klik op ‘Toevoegen nieuwe afdeling’ achter de afdeling waar de nieuwe afdeling onder moet komen te hangen.
 2. Vul het soort afdeling in (afdeling, team, cluster etc.) en het nummer en de naam van de afdeling
 3. Klik op ‘Bewaar’

Op deze manier kan je zelf nieuwe afdelingen aanmaken of zelfs een geheel nieuwe organisatieboom.

Zo keur je een formulier goed:

 1. Ga naar het medewerker dossier van de betreffende medewerker.
 2. Klik achter het betreffende formulier op het reset icoontje.
 3. Kies voor de optie ‘Goedkeuren’
 4. Geef aan of je de betrokkenen per e-mail op de hoogte wilt stellen
 5. Geef aan of je een PDF van het formulier met deze e-mail mee wilt sturen.

Toelichting: soms kan het voor de voortgang van de cyclus fijn zijn om als HR zelf ook een formulier goed te keuren. Na goedkeuren is het formulier definitief geworden en wordt er een notitie bij het formulier geplaatst die aangeeft dat het formulier door HR is goedgekeurd.

Zo stuur je in 1x inloggegevens naar een groep nieuwe gebruikers:

 1. Ga naar: Rapportage/Proces bewaking/Genereer gebruikersnaam + wachtwoord. Klik meteen op ‘Voer uit’.
 2.  Selecteer eerst alle medewerkers (dubbelklik op de kolomtitel).
 3.  Kies bij “Kies de huidige loginstatus voor medewerkers in de selectie” de optie NEE (onderaan de pagina).
 4. Kies of je alleen medewerkers, alleen managers of beiden toegang wilt gaan geven. Klik nu op de button ‘Toon medewerkers’.
 5. Selecteer opnieuw de hele kolom met medewerkers of managers (of beide). (Indien je slechts een paar medewerkers of managers toegang wilt geven, dan kun je deze ook individueel selecteren of wanneer je bijna de gehele kolom toegang wilt geven, dan kun je enkele individuen apart deselecteren).
 6. Kies onderin de pagina bij “Kies de NIEUWE inlogstatus voor de huidige selectie” voor JA. En selecteer het mailsjabloon ‘Nieuwe gebruikers’. Klik vervolgens op de button ‘Wijzig sjabloon & verzend’.
 7. Je ziet nu de standaard e-mail tekst voor je. Controleer of deze tekst volstaat of wijzig deze indien nodig. Controleer ook bij ‘Deze mail wordt verstuurd naar’ of er voor alle geselecteerden wel een e-mailadres bekend is. (Zo niet, dan eerst voor deze personen een e-mailadres invullen via Beheer/Medewerkers).
 8. Om de inloggegevens te versturen heb je twee mogelijkheden:
 • Verstuur: de e-mail wordt verstuurd zoals je het in je scherm voor je ziet. Met dezelfde tekst en in dezelfde taal
 • Verstuur via template (meertalig): de e-mail wordt nu verzonden in de taal van de ontvanger. Nu wordt de standaardtekst van het sjabloon verstuurd. Voorwaarde is wel dat de e-mailtemplate ook in de betreffende talen beschikbaar is. Als dat niet het geval is, dan wordt de e-mail in de default taal verstuurd.

TIP: Stuur eerst een test e-mail naar jezelf voordat je de e-mail met inloggegevens naar een grote groep gaat versturen. Zo kun je goed zien of de e-mail in goede orde wordt ontvangen of niet. Het zou vervelend zijn als je een grote groep personen een e-mail stuurt die toch nog niet volledig of juist blijkt te zijn.

 

 

Zo reset je een formulier:

 1. Ga naar het medewerker dossier van de betreffende medewerker.
 2. Klik achter het betreffende formulier op het reset icoontje.
 3. Kies voor de documentstatus ‘Concept’ en klik op ‘Bewaar’.
  Het formulier heeft hiermee weer de status ‘Concept’ gekregen en kan daardoor ook weer gewijzigd worden. Het formulier dient daarna wel weer opnieuw ter goedkeuring te worden aangeboden.

Toelichting: Resetten kan handig zijn wanneer een formulier te snel is doorgestuurd en/of goedgekeurd is terwijl het nog niet compleet was.

Het is niet mogelijk om een medewerker in te voeren met een personeelsnummer dat al bestaat. Een personeelsnummer moet altijd uniek zijn.

Mogelijke oorzaken en oplossingen zijn:

 1. Een andere medewerker heeft al een account met dit personeelsnummer
  Oplossing: Zorg er voor dat elke medewerker een uniek personeelsnummer heeft. Dat is niet alleen voor FtP van belang, maar zeker ook voor uw eigen administratie.
 2. De medewerker bestaat al met dit personeelsnummer.
  Oplossing: controleer bij Beheer/Medewerkers of de medewerker al voorkomt. Kijk hierbij ook naar de historische medewerkers. Het kan zijn dat de medewerker eerder al in dienst geweest is. Indien de medewerker al bestaat, heractiveer dan het bestaande account en maak niet een nieuw account voor hem/haar aan.

Heb je een e-mail vanuit FtP niet ontvangen? Dat kan meerdere oorzaken hebben. We hebben hieronder een aantal oorzaken en oplossingen voor je opgesomd:

 1. Er is geen of geen geldig e-mailadres van jou bekend in FtP
  Oplossing: Je kunt na inloggen naar jouw medewerker dossier gaan. Daar vind je de tab ‘Medewerker gegevens’ terug. Hier kun je controleren of jouw e-mailadres staat ingevuld en of deze correct is. Klik op ‘Wijzig’ om je e-mailadres in te vullen of te wijzigen.
 2. De email is naar een ander e-mailadres gestuurd dan je had verwacht
  Oplossing: Controleer in je eigen medewerker dossier onder de tab ‘Medewerker gegevens’ welk e-mailadres er voor jou staat genoteerd. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat er een privé email adres staat genoteerd in plaats van je zakelijke e-mailadres. Je kunt zelf je e-mailadres wijzigen door hier op ‘Wijzig’ te klikken.
 3. De e-mail is in je SPAM-filter terecht gekomen
  Controleer of je de e-mail kunt terugvinden in je spam e-mail box. Maak hier melding van bij je afdeling P&O (of bij de eigen IT-afdeling).
 4. E-mails vanuit FtP worden tegengehouden door een firewall
  Oplossing: Indien punt 1 t/m 3 nog onvoldoende antwoord heeft geboden kun je (via je collega’s van afdeling P&O) navraag bij de IT afdeling (laten) doen om er voor te zorgen dat FtP op een zgn. ‘White list’ komt te staan.

Alle medewerkers zijn terugvinden via Beheer/Medewerkers, ook de historische medewerker.

Default zie je daar alleen de huidige (actieve) medewerkers terug. Om ook de historische medewerker te kunnen zien, volg je onderstaande instructies:

 1. Ga met je muis in het medewerker overzicht op de kolomtitel ‘Actief’ staan. Je kunt daar het filter toepassen. Kies hier voor de filter optie: ‘Toon historie en huidig’.
 2. Ga naar het filter in de kolom ‘Positie’. Kies hier de filter optie ‘Heeft ooit een positie gehad’ of de optie ‘Alles’.

Nu zie je ook de medewerkers die reeds uit dienst zijn. Door achter de medewerker op ‘Wijzig’ te klikken, kun je alle gegevens en formulieren van deze medewerker bekijken. Tip: benut het zoekvenster om de medewerker snel te zoeken.

Controleer het volgende:

 1. De medewerker heeft wel een bonusregeling, maar heeft niet een bijbehorend bonusprofiel.
  Controleer of de medewerker wel het juiste profiel heeft. Het profiel moet in ieder geval de bonusvragen in zich hebben. Zo nee, geef de medewerker dan het juiste profiel (via Beheer/Medewerkers/Wijzig/Verplaats). Heeft de medewerker wel het juiste profiel, ga dan door met de punten hieronder.
 2. De medewerker heeft wel het juiste bonusprofiel, maar heeft nog geen bonusregeling toegekend gekregen.
  Controleer of de medewerker wel een bonusregeling heeft. Dit zie je terug onder Beheer/Medewerkers/Medewerkers en bonusregeling. Zonder bonusregeling verschijnt er geen bonusformulier. Indien de medewerker niet in deze lijst voorkomt, dan heeft hij/zij nog geen bonusregeling toegewezen gekregen. Je kunt dit doen via: Beheer/Medewerkers/Wijzig/Wijzig.
 3. De bonuspercentages voor het gekozen jaar zijn nog niet bekend/nog niet ingericht.
  Een medewerker kan het juiste profiel en de juiste bonusregeling hebben, maar als er nog geen bonuspercentages bekend zijn voor de gekozen periode, dan kan het programma ook geen bonusberekening maken. Neem in dit geval contact met Rodium op.

Een medewerker moet een bonusregeling krijgen. Hoe doe ik dat?

Indien er voor jouw organisatie bonusregelingen zijn aangemaakt in FtP, kun je per medewerker een bonusregeling toekennen.

Voordat je een medewerker een bonusregeling gaat toekennen, controleer dan altijd eerst of de medewerker wel het juiste functieprofiel heeft. Het moet een profiel zijn waarin de bonusvragen zijn opgenomen. Heeft iemand niet het juiste profiel, verander dit dan eerst.  Ga vervolgens naar Beheer/Medewerkers/Wijzig. Klik achter de betreffende positie van de medewerker op ‘Wijzig’.  Selecteer hier de juiste nieuwe bonusregeling (of wijzig de huidige bonusregeling naar de juiste nieuwe) en sluit af middels ‘Bewaar’.

Een medewerker is werkzaam op twee verschillende posities. Hoe doe ik dat in FtP?

Oplossing beheerder: Ga naar Beheer/Medewerkers/Wijzig. Ga naar het gedeelte waar de positie van de medewerker wordt weergegeven. Klik hier aan de rechterkant op het groene ‘+’ icoontje voor het toevoegen van een nieuwe positie. Vul alle velden in en klik op ‘Bewaar’. Hiermee is de 2e positie aangemaakt.

Let op: indien de medewerker maar op 1 van deze 2 posities beoordeeld moet worden, zorg er dan voor dat voor de andere positie de instelling ‘moet beoordeeld worden’ op NEE wordt gezet.

Een medewerker moet verplaatst worden naar een andere afdeling. Hoe doe ik dat?

Ga naar Beheer/Medewerkers/Wijzig.

 1. Klik achter de huidige positie van de medewerker op het icoontje ‘Verplaatsen’.
 2. Vul alle velden in de rechterkolom in (waaronder zijn/haar nieuwe afdeling en/of functie) in en sluit af met ‘Bewaar’.

De medewerker is nu verplaatst naar de nieuwe afdeling. Tip: zorg er voor dat de startdatum op de nieuwe afdeling aansluit op de einddatum van de oude afdeling.

Een medewerker heeft een andere functie gekregen en moet met een ander functieprofiel beoordeeld gaan worden. Hoe doe ik dat?

Ga naar Beheer/Medewerkers/Wijzig.

Klikt achter de huidige positie op het icoontje ‘Verplaatsen’.  Vul alle velden in de rechterkolom in (waaronder zijn/haar nieuwe functie!) in en sluit af met ‘Bewaar’. Hiermee is de oude positie met de oude functie afgesloten en is de nieuwe positie met de nieuwe functie aangemaakt. Tip: zorg er voor dat de startdatum van de nieuwe functie aansluit op de einddatum van de oude functie.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wij hebben de oorzaken inclusief oplossing voor je opgesomd:

 1. De manager staat niet geregistreerd als iemand die anderen mag beoordelen.
  Oplossing: Controleer de instelling via Beheer/Medewerkers. Zet de instelling op ‘Manager: JA’ en controleer of de manager ook de gebruikersgroep ‘Manager’ heeft.
 2. De manager staat geregistreerd met een te laag aantal niveaus dat hij/zij in de organisatie mag zien.
  Oplossing: Verhoog het aantal niveaus dat de manager mag zien bij Beheer/Medewerkers. Klik achter de betreffende positie op ‘wijzig’ en wijzig het aantal niveaus diep dat staat ingesteld.
 3. De manager staat zelf op een verkeerde positie: in een verkeerd of leeg bedrijfsonderdeel bijvoorbeeld.
  Oplossing: Controleer of de manager de juiste positie heeft. Kijk ook of er medewerkers onder hem/haar een positie hebben. Je kunt de manager verplaatsen naar de juiste positie via Beheer/Medewerker/Wijzig/Verplaats.
 4. De medewerker die ontbreekt in de scope van zijn manager heeft de instelling ‘moet beoordeeld worden: NEE’.
  Oplossing: Controleer de instelling van de ontbrekende medewerker via Beheer/Medewerkers/Wijzig. Zet de instelling op: ‘moet beoordeeld worden: JA’.
 5. De ontbrekende medewerkers staan nog niet (correct) in FtP
  Oplossing: Controleer bij Beheer/Medewerkers of de ontbrekende medewerkers wel in FtP zijn opgenomen. Zo nee, dan moeten deze toegevoegd worden. Zo ja, controleer dan of de medewerkers op de juiste positie staan in FtP. Je kunt de medewerker verplaatsen naar de juiste positie via Beheer/Medewerkers/Wijzig/Verplaats.
 6. De manager heeft (ten onrechte) 2 verschillende accounts en logt in met het verkeerde/verouderde account.
  Oplossing: Controleer bij Beheer/Medewerkers of de manager meerdere accounts heeft en of hij/zij wel het juiste account gebruikt. Sluit het overbodige account af door via Beheer/Medewerkers/Wijzig een uit dienst datum bij dat account in te vullen.

Dit kan meerdere oorzaken hebben. We hebben de belangrijkste oorzaken voor je opgesomd:

 1. De medewerker staat nog op ‘Inloggen toegestaan: NEE’.
  Oplossing: Pas de instelling aan via Beheer/Medewerkers/Wijzig. Zet de instelling op ‘Inloggen toegestaan: JA’.
 2. De medewerker probeert op een verkeerde URL in te loggen.
  Oplossing: Vraag bij de betrokken medewerker na in welke url hij/zij probeert in te loggen. Het komt voor dat men weleens in een oude omgeving probeert in te loggen i.p.v. in de eigen FtP Klantomgeving.
 3. De medewerker heeft niet de juiste/actuele inloggegevens.
  Oplossing: Klik in het inlogscherm op ‘Wachtwoord opvragen’. Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in en je ontvangt een nieuw wachtwoord via de e-mail.
 4. De medewerker heeft nog geen inloggegevens ontvangen.
  Oplossing: Controleer bij Beheer/Medewerkers of de medewerker op ‘Inloggen toegestaan: JA’ staat. Zorg ook dat er een gebruikersnaam en wachtwoord (en e-mailadres) staan ingevuld en klik op ‘Bewaar + Email’. De medewerker ontvangt dan een e-mail met zijn/haar inloggegevens.
 5. De medewerker voert de inloggegevens onjuist in.
  Oplossing: Let bij het invoeren van het wachtwoord op gebruik van hoofdletters/kleine letters/spaties. Typ de inloggegevens handmatig in. Dat werkt vaak beter dan het kopiëren en plakken van een wachtwoord. Soms worden het cijfer ‘0’ en de letter ‘o’ met elkaar verwisseld. Als je het verschil niet ziet, en het cijfer werkt niet, probeer het dan opnieuw met een letter.

Om jullie gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, hebben wij de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 

FYSIEKE BEVEILIGING

 • Inbraakbeveiliging: het pand waarin de serverruimte met de fysieke gegevensopslag zich bevindt, is uitgerust met inbraakbeveiliging.
 • Serverruimte: de serverruimte is voorzien van sloten en koeling. Sleutels van de serverruimte zijn slechts beschikbaar voor een beperkt aantal individueel geautoriseerde medewerkers.

 

LOGISCHE/PROGRAMMATISCHE BEVEILIGING

 • Toegangsbeveiliging: fit-to-position is afgeschermd middels een login code en een wachtwoord per gebruiker. Logincode en wachtwoord zijn aan te passen en het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.
 • Rollen-en rechtenstructuur: fit-to-position heeft een uitgebreide rollen- en rechtenstructuur. Gebruikers hebben een geldende rol nodig om functies te kunnen aanroepen in fit-to-position. De rechten per functie zijn per rol volledig in te stellen.
 • Wachtwoordgenerator: fit-to-position heeft de mogelijkheid om per gebruiker een willekeurig wachtwoord te genereren dat uit willekeurig gekozen tekens uit meerdere tekengroepen bestaat. Daarnaast kan fit-to-position per klant de lengte van het wachtwoord instellen.
 • Unieke pc-gebonden sessie-id’s: bij iedere login creëert fit-to-position een unieke sessie-identificatie voor de gebruiker op die pc. Fit-to-position controleert bij iedere aanvraag of opslag van gegevens of de identificatie van de sessie waarmee de gebruiker werkt, correspondeert met de in fit-to-position opgeslagen sessie-id. Indien dit niet zo is, dan wordt de sessie afgebroken en wordt er verwezen naar de inlogpagina.
 • Inactiviteit sessies: fit-to-position monitort intern de inactiviteit van een sessie. Fit-to-position kan de sessie na overschrijding van een tijdslimiet automatisch deactiveren. Bij het hervatten van het werk dient de gebruiker dan eerst weer in te loggen.
 • Automatische logout: indien de gebruiker niet uitlogt, maar het scherm van fit-to-position sluit, dan logt fit-to-position automatisch de gebruiker alsnog uit door de sessie af te breken. Het is voor niet geautoriseerde personen dan ook onmogelijk om naderhand  met url’s – het zogenaamde urlhijacking – toegang te krijgen in fit-to-position. De automatische logout werkt met Internet Explorer en ondervindt mogelijk nadelige gevolgen van een pop-upblocker, zoals de Google toolbar.
 • Knoppen- en adresbalk verborgen: fit-to-position werkt in de modus volledig scherm. Hierdoor zijn de knoppen- en adresbalk verborgen. Ook is de mogelijkheid om het menu onder de rechtermuisknop op te roepen, uitgeschakeld. Tevens is de mogelijkheid om naar de reguliere schermweergave te gaan gedeactiveerd.
 • Formuliergebonden invoer: fit-to-position is zo gebouwd dat het in principe alleen mogelijk om toegang te krijgen tot de in fit-to-position opgenomen gegevens via de in fit-to-position opgenomen functies en formulieren. Toegang tot gegevens en rapporten via scripts wordt hierdoor bemoeilijkt.
 • Local host: slechts via de applicatieserver kunnen gegevens worden opgevraagd en verwerkt. Toegang tot de gegevens van fit-to-position via wegen die niet via de applicatieserver lopen zijn niet mogelijk.
 • Dedicated database: fit-to-position heeft per omgeving een aparte database met een eigen gebruiker / wachtwoord combinatie. Rodium maakt in ieder geval per klant, en mogelijk zelfs per klant meer dan een omgeving aan. Door de gegevens per omgeving apart op te slaan ontstaat een extra beveiligingsschil rondom fit-to-position.
 • Datacommunicatie: als additionele beveiliging heeft Rodium de mogelijkheid een klant een secure verbinding (https) met fit-to-position te bieden. Dit realiseert Rodium met behulp van Secure Server ID van Verisign. Als additionele beveiliging bestaat de mogelijkheid met behulp van certificaten te werken.

 

ORGANISATORISCHE BEVEILIGING

 • Backup: het veiligstellen van gegevens tegen calamiteiten is gewaarborgd door een backup-procedure. Dagelijkse backups garanderen een minimaal gegevensverlies. 
 • Geheimhouding: het is noodzakelijk dat bepaalde medewerkers van Rodium en ondersteunende organisaties toegang hebben tot de in fit-to-position opgeslagen gegevens. Alle medewerkers van Rodium en ondersteunende organisaties, die deze toegang direct of indirect hebben, zijn middels contract of specifieke verklaring gehouden tot geheimhouding.

Load More