Algemene werking

De gesprekscyclus bestaat uit 2 vastlegmomenten: beoordeling (einde van het jaar) en voortgang (halverwege het jaar). De werking is als volgt: de medewerker of de manager bereid het formulier voor, de ander vult het aan en tot slot is het altijd de medewerker zelf die het formulier goedkeurt.

 • Beoordeling/Plan
  In het beoordelingsformulier wordt het afgelopen jaar geëvalueerd door middel van het toekennen van een waardering en het toevoegen van een toelichting. Ook worden in dit formulier de afspraken voor het komende jaar vastgelegd.
 • Voortgang
  In het voortgangsformulier wordt er gekeken naar de voortgang op de tijdens de beoordeling gemaakte afspraken. De voortgang wordt in dit formulier vastgelegd in een apart toelichtingsveld.

Vastleggen

Via het menu kunt u kiezen hoe de bewaking van de formulieren wilt volgen:

 • Kies medewerker->Kies instrument: u ziet alle formulieren van de medewerkers
 • Rapportage->Proces bewaking->Proces aantallen: Maak een selectie en stuur iedereen een email met uitnodiging of herinnering.

Onderwerpen

In het formulier zijn de volgende onderwerpen opgenomen (*):

 • Resultaatgebieden
 • Competenties
 • Ontwikkeling
 • Evaluatie

Ieder onderwerp is in het formulier voorzien van een instructie. In het formulier kunnen per onderwerp ook de eerdere verslagen worden geraadpleegd.

(*) De onderwerpen zijn eenvoudig aan te passen voor uw organisatie.

Goedkeuren

Zodra het formulier is ingevuld, klikt hij/zij in het formulier zelf op de button ‘stuur naar medewerker/manager’.

Die ontvangt hiervan bericht per email. Via een link in de email wordt je direct (na inloggen) doorgeleid naar het betreffende formulier.

In het formulier kan je voor gezien tekenen of verzoeken om een correctie.

Uitnodigen, herinneren en bewaking

Zodra het formulier is ingevuld, klikt hij/zij in het formulier zelf op de button ‘stuur naar medewerker/manager’.

Die ontvangt hiervan bericht per email. Via een link in de email wordt je direct (na inloggen) doorgeleid naar het betreffende formulier.

In het formulier kan je voor gezien tekenen of verzoeken om een correctie.

Overzicht scores

Via het menu->rapportages zijn diverse overzichten te maken.

Hiernaast ziet u de FtP score: Bij een 1 (donkerrood) is een verbeterafspraak noodzakelijk.

Wilt u meer weten? Vul uw gegevens in voor een nadere uitleg:

Naam

Organisatie

E-mail

Telefoonnummer

Toelichting