Kooiman Marine Group is een onafhankelijke groep multi-disciplinaire scheepsbouwers met een groot oplossend vermogen en een rijke historie. Vakmanschap en oog voor kwaliteit zijn de basis voor zuiver op maat gemaakte schepen. Alle disciplines zijn aanwezig.

Fit-to-Position wordt bij alle bedrijven ingezet voor de ondersteuning van performance en ontwikkeling van de medewerkers.

  • Scheepswerf gebr. Kooiman BV
  • Scheepswerf Kooiman van Os BV
  • Scheepswerf Kooiman Hoebee BV
  • Kooiman Engineering BV
  • Kooiman Scheepselektro BV
  • Kooiman Scheepsinterieur BV

“Geef je medewerkers de aandacht die zij verdienen”

Uit AO fonds Metalektro Magazine Publicatiedatum oktober 2018

Een jaar geleden besloot de Kooiman Marine Group het hr-beleid te gaan professionaliseren. De vergoedingsmogelijkheden vanuit het ‘Strategisch plan duurzaam ontwikkelen van medewerkers’ van A+O gaven het bedrijf een extra zetje om daadwerkelijk de slag te gaan.

Aan Lindtsedijk in Zwijndrecht ligt de imposante werf van één van de bedrijven van de Kooiman Marine Group. “Naast  onze Zwijndrechtse vestiging, hebben wij ook een vestiging in Dordrecht en in Yerseke”, vertelt hr-adviseur Lindy Kooiman. “Ons bedrijf is opgericht in 1884. Het is een echt familiebedrijf, inmiddels werkt hier de vijfde generatie.” De Kooiman Marine Group houdt zich bezig met het bouwen van nieuwe schepen, het onderhoud van bestaande schepen, interieurbouw, scheepselektro en haveninrichting.

Ander vaarwater

Hoewel het bedrijf ruim honderd jaar bestaat, was het hr-beleid altijd een beetje een ondergeschoven kindje, constateert Kooiman. “Er was een standaard beoordelingsformulier, dat gebruikt werd voor iedereen. Of diegene nu een engineer, lasser of bankwerker was. En wie het hardste riep, mocht een opleiding doen. Dat was geen ideale situatie.”

Inmiddels zit de organisatie in een ander vaarwater, zegt Kooiman. “Wij zijn aan het professionaliseren. Vroeger waren de eigenaren ook bestuurder en werkten ze op de werkvloer mee. Momenteel is het grootste deel van onze bestuurders geen familie meer, dus is er een duidelijke scheiding tussen aandeelhouders en bestuurders. Voor zowel de bestuurders als de aandeelhouders is degelijke managementinfo van groot belang.” Bovendien kan het bedrijf door een professioneler hr-beleid zich beter richten op vooraf bepaalde (bedrijfs)doelstellingen. Op basis van die doelstellingen kunnen we loopbaanmogelijkheden uitstippelen voor onze werknemers en daardoor gericht sturen op het behoud van personeel, of afscheid nemen als dat nodig is.”

Duurzaam inzetbaar

Als voorheen mensen ondermaats presteerden, had dat volgens Kooiman vaak geen consequenties. “We hadden niks om te meten of om ons op te richten. Nu kunnen we onze werknemers juist proberen te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en om goed te blijven presteren.” En dat laatste is volgens Kooiman zeker ook in het belang van de werknemers zélf. “Duurzaam inzetbaar blijven is belangrijk. In onze branche is doorwerken tot je 67e moeilijk haalbaar, het werk is fysiek zwaar. Dus is het heel goed om vooruit te kijken en niet te wachten tot je je werk lichamelijk niet meer aankan.” Dat vooruitkijken is niet alleen wezenlijk voor oudere werknemers, benadrukt Kooiman. “Jongeren zijn kritisch vandaag de dag en dus moet je ze uitdagingen bieden. Anders houd je ze simpelweg niet binnen de poort. Behoud van vakkrachten is erg belangrijk, want nieuwe instroom is niet zomaar te vinden. Momenteel hebben wij ruim twintig vacatures openstaan. Dat zegt genoeg.”

“Hr doe je er niet even bij”

Het nieuwe hr-beleid van de Kooiman Marine Group richt zich zowel op instroom, doorstroom als uitstroom. “Dat is een omvangrijk project. Om daar invulling aan te geven, hebben wij gekozen voor het hr-instrument ‘Fit to Position’. Dat is een geïntegreerde aanpak, die door software wordt ondersteund.” En daar had hr-adviseur Kooiman veel baat bij. “Fit-to-Position biedt veel structuur, waardoor je gefaseerd je hr-beleid op poten kunt zetten. Zo zijn we gaan bouwen aan functieprofielen, een bijpassend salarishuis en een gestructureerde gesprekscyclus. Dat heeft ons veel inzicht gegeven in de opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van ons personeel.”

Draagvlak gecreëerd

Kooiman is ook zeer tevreden met de mogelijkheden en begeleiding die A+O heeft geboden. “De workshops van A+O en de bijeenkomsten van de kenniskring hebben mij echt enorm geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan.” Ook de vergoedingsmogelijkheden vanuit het ‘Strategisch plan duurzaam ontwikkelen van medewerkers’ waren zeer welkom, aldus Kooiman. “Dan lukt het toch net wat makkelijker om je directie te overtuigen.” Wel moest ze oppassen om niet teveel hooi op haar vork te nemen. “De regelingen van A+O- zijn een soort verleidelijke snoeppot. A+O-regiomanager Marloes Jonkman heeft mij uitstekend geadviseerd en zo nu en dan ook afgeremd. Vanuit de gedachte dat het beter is om drie dingen goed te doen, dan tien dingen half.”
De grootste hobbel die Kooiman het afgelopen jaar heeft ondervonden, had vooral te maken met de eigen organisatie. “We hebben de nieuwe functiebeschrijvingen resultaatgericht ingevuld, en dus niet meer taakgericht. Bij de directie was er de angst dat medewerkers zich achter hun takenpakket zouden gaan verschuilen. En bij de medewerkers was er de angst dat ze veel minder of juist veel meer moesten gaan doen. Doordat we van het begin af aan iedereen goed geïnformeerd en betrokken hebben, hebben we de weerstand weggenomen en stap voor stap draagvlak weten te creëren.”

Terugblikkend is Kooiman tevreden met hoe het proces van hr-professionalisering in de afgelopen twaalf maanden gestalte heeft gekregen. “Ik kan andere A+O-bedrijven echt aanbevelen om deze stap te zetten. Hr doe je er niet even bij. Je moet de waarde van je personeel niet onderschatten: zij zijn het kapitaal van je onderneming. Ze kunnen je bedrijf maken en breken. Dus geef je medewerkers de aandacht die ze verdienen!”

Soortgelijke artikelen

Kennismaken met Fit-to-Position

Wil je kennismaken met Fit-to-Position?

Vul hiernaast je gegevens dan nemen we even contact met je op.