Privacy verklaring

 

Rodium respecteert uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016 / 679, hierna AVG) en eventuele andere wet-  en regelgeving daaraan stelt.  in deze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe met dergelijke gegevens omgaat.

Algemeen

Voor het leveren van ons product en bijbehorende diensten aan klanten verwerken wij persoonsgegevens. Deze verwerken we in onze eigen software en die van onze partners. Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen. We zullen uw gegevens alleen delen:

 • Om op uw verzoek diensten of producten leveren;
 • In geval van (juridisch) onderzoek bij illegale activiteiten, veronderstelde fraude, mogelijke bedreiging van fysieke veiligheid en welzijn van andere personen, schending van de Algemene Voorwaarden, of als Rodium hierom wordt verzocht door een rechtbank;
 • In geval van een ovemame door of samenvoeging met een ander bedrijf. In dit geval wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld voordat dit aan de orde is.

Gegevens van Rodium

Rodium B.V.
Cornelis Geellaan 43
2406 JE Alphen aan den Rijn
Telefoon: +31 (0)88 5668700
E-mail: support@rodium.nl

Google Analytics

Op de website van Rodium en Fit-to-Position wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten.

Cookies

Zowel door de website als in de software wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Rodium gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen.

Support software

Supportvragen en verzoeken van klanten aan Rodium Worden vastgelegd in speciale supportsoftware (groupoffice…….)

Rodium voegt u slechts toe aan de supportsoftware wanneer u een supportvraag of verzoek indient bij Rodium. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voomaam;
 • Achtemaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Organisatie;

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties hebben de mogelijkheid een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rodium heeft een FG aangesteld.

Onze FG (privacy officer) is Taco Witstok. Hij houdt zich onder meer bezig met de volgende zaken:

 • toezicht houden;
 • inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • vragen en klachten van mensen binnen en buiten onze organisatie afhandelen;
 • interne regelingen ontwikkelen;
 • adviseren over technologie en beveiliging (privacy bij design);
 • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.