Resultaat van samenwerking

Qander biedt al meer dan 20 jaar financiële producten en diensten, waardoor veel mensen denken dat het een bank is. Maar Qander is geen bank. Wij zijn een leuke organisatie met ongeveer 150 medewerkers.  We werken met korte lijnen – en oog voor elkaar. Betrouwbaarheid. Verantwoordelijkheid. De klant centraal stellen… Iedereen heeft het erover, wij doen het gewoon. We vinden simpelweg dat we met z’n allen ons uiterste best moeten doen. Voor consumenten. Voor bedrijven. Voor leveranciers. Voor onze omgeving en onze collega’s. Voor u. Hollands ondernemerschap noemen we dat.

De samenwerking van Fit-to-Position met Qander is in 2017 tot stand gekomen met als doel efficiency en bewaking van het proces en het verkrijgen van goede management informatie. Deels wordt dit bereikt door de digitalisering van: Afspraken, functioneren, beoordelen, POP geïntegreerd in de performance cyclus,  Vlootschouw, Bonus, Workflow. Qander heeft – als een van de eersten – met behulp van de Functiecomponist toekomstbestendige en resultaatgerichte functiebeschrijvingen opgesteld, direct gekoppeld aan de cyclus.

Resultaten

  • Efficiency in het proces

  • Sturen op output

  • Beter en makkelijker afspraken maken

  • Koppeling functiebeschrijvingen met cyclus

  • Signaleren over- en underperformance

Andere opdrachten

Vraag een kennismakingsgesprek